Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!Дата: 13.10.21 г. - Кампания за приобщаване на децата от уязвими групи към системата на предучилищното образование


В изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, РУО – Бургас, в партньорство с Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), проведе Мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Целта на кампанията е формиране на мотивация у родителите за приобщаване на децата им към системата на образованието.

На 05.10.2021 г. домакин на кампанията беше Детска градина „Калина Малина” в гр. Айтос, а на 06.10.2021 г. кампанията се проведе в КЦ „Морско казино“ в Бургас с домакинството на Детска градина „Калинка“ – кв. Рудник, гр. Бургас.

Дата: 23.09.2021 г. - Националната кампания по лицензиране на училища в програмата на Наградата


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към сайта

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецкратка информация


Дата: 16.09.2021 г. - Отбелязване на Международния ден на мира на 21.09.2021 г.


Кратък материал


Поздравителни адреси за началото на учебната 2021/ 2022 година


от инж. Виолета Илиева - Началник на Регионално управление на образованието - гр. Бургас
от г-жа Ирена Анастасова – Председател на Комисията по образованието и науката в 46-ото Народно събрание
от проф. Николай Денков - Министър на образованието и науката
от проф. д.н. Мария Нейкова - Областен управител на област Бургас