Регистър специлизирани обслужващи звена и Центрове за подкрепа на

личностно развитие


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Адрес на центъра Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с центъра Телефон за връзка с центъра е-mail сайт
1 200202 Бургас гр. Бургас Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Антоанета Стоянова гр.Бургас ж.к."Изгрев" СУ "Й.Йовков" 0892212338 056/825239 056/825239   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецrcburgas.com
2 200253 Бургас гр. Бургас Център за специална образователна подкрепа - Бургас
Диана Костова гр. Бургас, ул."Вардар"-1
056/ 54-96-82 056 / 54-61-02     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://puopburgas.net/
3 200257 Бургас гр. Бургас Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас Пепа Ангелова гр.Бургас ул.Райна Княгиня №11 0885525810 056/844551 56843643 56844550 [email protected]; [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.odk-burgas.com
4 200610 Несебър гр. Несебър Център за подкрепа на личностното развитие Михаела Георгиева ж. к. "Младост" № 62 0893303698
0554/45952
    [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.nessebarinfo.com/odk.php
5 200713 Поморие гр. Поморие Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс- Поморие Анета Драгнева- Данаилова ул. "Цар Асен" № 2 0899923020 0899923020 0882420124   [email protected]  
6 201157 Средец гр. Средец Център за подкрепа на личностното развитие Марин Димов ул. "Перущица" № 2б 0886860384 05553/2241 05553/2242 - Администрация   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://odk-sredets.com/
7 201213 Сунгурларе гр. Сунгурларе Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс град Сунгурларе Диана Гурева
град Сунгурларе, ул."Г.Димитров"  №6 0878680102
05571 / 55 49     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.odksungurlare.free.bg


Последна редакция: 26.02.2017 г.