IV класДата на изпита

Български език и литература

27 май 2021 г., начало 10:00 часа

Математика

28 май 2021 г., начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа


X клас


 
Български език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода  11 - 15 юни 2021 г.\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"user_name":"rioburgas","parent_id":"88413920","mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"obj_inst":"","placeholder":"e88413935","obj_id":"11","session_id":"1618914261_5026_274484104","node_id":"88413935","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"obj_order":"1", "ko": window.ko}));

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":"","Style":""},"user_name":"rioburgas","obj_id":"11","session_id":"1618914261_5026_274484104","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"parent_id":"88413920","obj_inst":"","placeholder":"e106256721", "ko": window.ko}));

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности


Последната промяна: 04.09.2020 г. 14:05