IV класДата на изпита

Български език и литература

09 май 2019 г.,

начало 10:00 часа

Математика

10 май 2019 г.,

начало 10:00 часа

Човекът и обществото

14 май 2019 г.,

начало 10:00 часа

Човекът и природата 

16 май 2019 г.,

начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

17 юни 2019 г.,

начало 09:00 часа

Математика

19 юни 2019 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)
21 юни 2019 г.,
начало 09:00 часа


X клас


 
Оценяване на дигиталните компетентности
10 - 14 юни 2019 г. (по график) Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г.

за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година