IV класДата на изпита

Български език и литература


МатематикаVІІ класБългарски език и литература

15 юни 2020 г.,

начало 09:00 часа

Математика

17 юни 2020 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)
 


X клас


 
Български език и литература


Математика


Чужд език (по желание на ученика)
 
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности Последна промяна: 14.05.2020 г. 10:47Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г.

за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас през учебната 2019/ 2020 година и графици на дейности

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г.

Изменение на Заповед РД09-2152/ 27.08.2019 г. и определяне на нови нати за провеждане на НВО VII клас през учебната 2019/2020 година