IV класДата на изпита

Български език и литература

27 май 2021 г., начало 10:00 часа

Математика

28 май 2021 г., начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 09:00 часа


X клас


 
Български език и литература

16 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Математика

18 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.,

начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентностипо график в периода  11 - 15 юни 2021 г.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности


Последната промяна: 04.09.2020 г. 14:05