Утвърден бюджет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас за 2021 година

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
Утвърден бюджет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас за 2020 година

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Утвърден бюджет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас за 2019 година

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Утвърден бюджет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас за 2018 година


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Отчет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас към 31.12.2020 година


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Отчет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас към 31.12.2019 година


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Отчет на Регионално управление на образованието - гр. Бургас към 31.12.2018 година

","Style":"","rte_image_old_daids":""},"display_options":{"width":"240","type":"panel"},"session_id":"1618916847_5662_1526304597","parent_id":"88234255", "ko": window.ko}));


Последна промяна: 15.03.2021 г. 16:40