\"\"


  Харта на клиента

  Вътрешни правила за организация на административното обслужване


","rte_media_old_daids":"","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"obj_order":"1","parent_id":"88233171","placeholder":"e88233178","node_id":"88233178","session_id":"1582641999_2924_1463068649","user_name":"rioburgas","obj_id":"11","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_inst":"", "ko": window.ko}));

 

 
"}, "ko": window.ko}));

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието - Бургас предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на РУО-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“, №150, партер, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги, консултират потребителите и се получават документите от извършените административни услуги.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА РУО-БУРГАС ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:

 

при: Банка ДСК – Бургас

IBAN: BG68STSA93003122608801

BIC: STSABGSFПризнаване на документи, издадени от училища на чужди държавиПризнаване на квалификационни кредитиДостъп до обществена информация Издаване на удостоверения  - УП-2 и УП-3Предоставяне на административни услуги от училища и детски градиниПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието - Бургас предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на РУО-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“, №150, партер, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги, консултират потребителите и се получават документите от извършените административни услуги.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА РУО-БУРГАС ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:

 

при: Банка ДСК – Бургас

IBAN: BG68STSA93003122608801

BIC: STSABGSFПризнаване на документи, издадени от училища на чужди държави


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Признаване на квалификационни кредити


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Достъп до обществена информация 


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Издаване на удостоверения  - УП-2 и УП-3


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Предоставяне на административни услуги от училища и детски градини"},"session_id":"1582650141_5718_642598194","parent_id":"88233171","obj_id":"11","user_name":"rioburgas","obj_order":"3","placeholder":"e88233179","obj_inst":"", "ko": window.ko}));