","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_image_old_daids":""}, "ko": window.ko}));

 

Предварителни обявленияПроцедури по ЗОППублични поканиТърговеВътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки в Регионално управление на образованието - Бургас

\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Процедури по ЗОП


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Публични покани


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Търгове


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Вътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки в Регионално управление на образованието - Бургас

","rte_image_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"obj_id":"11","user_name":"rioburgas","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"display_options":{"width":"240","type":"panel"},"node_id":"88207764","session_id":"1618918405_5678_1371155347","obj_order":"2", "ko": window.ko}));

 

 
"},"obj_id":"11","placeholder":"e88222797", "ko": window.ko}));