Годишен план за дейността на РУО-Бургас за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2614/28.09.2020 г. на Министъра на образованието и науката


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
Места, лица за контакт в случай на нужда за прием на бедстващи и пострадали хора при природни явления в тежки зимни услобия, бедствия и аварии.


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n Регионален план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване в повишаване на грамотността за периода 2019-2020 година


 

 

","Style":"","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":""},"node_id":"88414301","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"}, "ko": window.ko}));