ОБЩИНА  АЙТОС

ДИНЬО ДИНЕВ – началник отдел „Образование”

0558/ 2 21 72; 2 26 60; 2 86 37

Кмет - 0558/ 2 26 65

Зам. - кмет - 0558/ 2 26 70

 


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200104 Айтос гр.Айтос Основно училище "Атанас Манчев" Дора Георгиева ул."Шейново" №1 884102050 0558/22485 0558/22317 884102061 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-atmanchev.org
2 200105 Айтос с.Карагеоргиево Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Силвия Томова с.Карагеоргиево, общ.Айтос, обл.Бургас 882101054 55342362     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ousvsvkim-carageorgievo.org
3 200107 Айтос с. Мъглен Основно училище "Христо Ботев" Зорка Петкова
с. Мъглен, общ. Айтос 884101022   885103014   [email protected] https://ou-maglen.com/
4 200109 Айтос с.Пирне Основно училище "Христо Ботев" Илияна Петрова с.Пирне, общ.Айтос, обл.Бургас 882101059 55332260 55332260   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.daskalo.com/oubotevpirne/
5 200110 Айтос Тополица Основно училище "Светлина" Тодорка Русинова с.Тополица 0885396967 ;  0894648858 55322244 55322265   [email protected]       [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.oucvetlina.com
6 200112 Айтос Айтос Средно училище "Христо Ботев" Пенка Кирязова гр.Айтос, ул.Станционна №11 884101080 0558/2 23 19 0558/2 24 46 0558/2 23 20 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецsou-botev.org
7 200113 Айтос Айтос Средно училищ "Никола Й. Вапцаров" Ирина Вътева
гр. Айтос, ул. "Димитър Зехирев" № 58 0878646999 55822610 55822120   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.vaptsarov.org/
8 200114 Айтос Айтос Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Чакъров гр. Айтос, ул. "Славянска " №50 888249538   888206682   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецpgss-aitos.org