Последна редакция: 12.11.2019 г. 08:43


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси на директори на училища, ЦСОП и РЦПППО, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал


 Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област БургасОбщина, Населено място, Наименование на училището Директор
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 входящ номер и дата на подаване
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 входящ номер и дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.3 входящ номер и дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.4 входящ номер и дата на подаване
1 Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев" Дора Костадинова Георгиева  Вх. № АСД-21-167/17.04.2019  файл    
2 Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Силвия Връбчева Томова   Вх. № АСД-21- 251/08.05.2019 файл    
3 Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев" Зорка Стоянова Петкова   Вх. № АСД-21- 236/07.05.2019 файл    
4 Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев" Илияна Атанасова Петрова   Вх. № АСД-21- 211/03.05.2019 файл    
5 Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина" Тодорка Георгиева Русинова   Вх. № АСД-21-294/15.05.2019 г. файл    
6 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев" Пенка Панайотова Кирязова   Вх. № АСД-21- 201/03.05.2019 файл    
7 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров" Ирина Лекова ВътеваВх. № АСД-22-30/ 01.02.2019 г.
 Вх. № АСД-21-259/08.05.2019 файл    
8 Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Генков Чакъров   Вх. № АСД-21- 247/08.05.2019 файл    
9 Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Веселинова ВисочковаВх. № АСД-22-29/ 02.01.2019 г.
 Вх. № АСД-21-287/10.05.2019 файл    
10 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Аврамова ГеоргиеваВх. № АСД-22-28/ 02.01.2019 г.
 Вх. № АСД-21- 209/03.05.2019 файл    
11 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I" Александър Атанасов ИвановВх. № АСД-22-41/ 09.08.2019 г.
 Вх. № АСД-21- ..../.......... файл    
12 Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас Пепа Димитрова МарчеваВх. № АСД-22-33/ 26.06.2019 г.
Вх. № АСД-21-301/25.07.2019  файл    
13 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров" Гинка Стайкова Дикова   Вх. № АСД-21- 269/09.05.2019 файл    
14 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Делчева Петкова
Вх. № АСД-22-39/ 29.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-23/26.08.2019
файл

   
15 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски" Юлия Тодорова Пенева   Вх. № АСД-21- 186/25.04.2019 файл    
16 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев ГеоргиевВх. № АСД-22-19/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21-165/17.04.2019 файл    
17 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов" Мара Янкова ГеоргиеваВх. № АСД-22-27/ 07.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 206/03.05.2019 файл    
18 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов" Марияна Георгиева Стефанова   Вх. № АСД-21- 243/07.05.2019 файл    
19 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови" Бочко Кирилов Бочев   Вх. № АСД-21- 178/25.04.2019 файл    
20 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин" Пепа Христова ЗапряноваВх. № АСД-22-34/ 03.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-303/05.08.2019г. Файл    
21 Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Основно училище "Васил Левски" Венелина Андреева Вълчева   Вх. № АСД-21-198/03.05.2019 файл    
22 Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово Калина Владимирова Белева   Вх. № АСД-21- 188/30.04.2019 файл    
23 Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев" Радостина Кирчева БотушанскаВх. № АСД-22-18/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 283/10.05.2019 файл    
24 Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев" Женя Христова Железова   Вх. № АСД-21- 184/25.04.2019 файл    
25 Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски" Сребрин Кинев Сребрев   Вх. № АСД-21- 241/07.05.2019 файл    
26 Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев" Людмила Михайлова Йорданова   Вх. № АСД-21- 264/09.05.2019 файл    
27 Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов" Динка Йорданова Делибалтова   Вх. № АСД-21- 219/03.05.2019 файл    
28 Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Дикова Николова   Вх. № АСД-21- 270/09.05.2019 файл    
29 Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев" Ивайло Нанев Марков   Вх. № АСД-21- 262/08.05.2019 файл    
30 Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Панайот Николаев Цветков   Вх. № АСД-21- 271/09.05.2019 файл    
31 Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски" Живка Тодорова Гергова
      Вх. № АСД-21-..../.... файл
32 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" Михаил Бориславов НеновВх. № АСД-22-23/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21-235/07.05.2019 файл    
33 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов" Виктор Томов Григоров   Вх. № АСД-21-161/16.04.2019 файл    
34 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков" Анна Иванова Пенева   Вх. № АСД-21- 185/25.04.2019 файл    
35 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Костадинов Илиев   Вх. № АСД-21- 197/03.05.2019 файл    
36 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Стоев   Вх. № АСД-21- 272/09.05.2019 файл    
37 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов" Милена Петкова Дренска
Вх. № АСД-22-40/ 01.08.2019 г.
Вх. № АСД-21-24/30.08.2019
файл
   
38 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов" Даринка Колева ИвановаВх. № АСД-22-25/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21-279/09.05.2019 файл    
39 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен" Магдалена Игнатова ПендеваВх. № АСД-22-35/ 03.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-22/26.08.2019 Файл    
40 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Снежана Великова Няголова   Вх. № АСД-21- 226/07.05.2019 файл    
41 Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Галина Вълчева Златанова   Вх. № АСД-21-291/10.05.2019 г.файл    
42 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"" Радостина Георгиева Костадинова   Вх. № АСД-21- 244/07.05.2019 файл    
43 Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Михран Мутафян-НейчеваВх. № АСД-22-20/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 163/17.04.2019 файл    
44 Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте" Надежда Неделчева Радева-Иванова   Вх. № АСД-21- 160/15.04.2019 файл    
45 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Димитрова Иванова   Вх. № АСД-21-265/09.05.2019 файл    
46 Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" Красимир Петков Стоянов   Вх. № АСД-21-180/25.04.2019 файл    
47 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Силвия Петкова ПехливановаВх. № АСД-22-22/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 164/17.04.2019 файл    
48 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Петрова ЖабоваВх. № АСД-22-24/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 284/10.05.2019 файл    
49 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника инж. Роза Арсова Желева   Вх. № АСД-21- 263/08.05.2019 файл    
50 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас инж. Даниела Емилова СимеоноваВх. № АСД-22-17/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 252/08.05.2019 файл    
51 Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия Павел Георгиев Чепов   Вх. № АСД-21- 286/10.05.2019 файл    
52 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Панайотова Ценкова   Вх. № АСД-21- 169/19.04.2019 файл    
53 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Коста Найденов Папазов   Вх. № АСД-21-213/03.05.2019 файл    
54 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт инж. Ирина Костова Чавдарова-Пенкова   Вх. № АСД-21-189/30.04.2019 файл    
55 Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия инж.Фотинка Николова Въргова   Вх. № АСД-21- 168/17.04.2019 файл    
56 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" Стойна Леонидова Христова   Вх. № АСД-21- 266/09.05.2019 файл    
57 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Георгиева ЯневаВх. № АСД-22-21/ 05.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 193/02.05.2019 файл    
58 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации Димитрина Атанасова ТодороваВх. № АСД-22-26/ 06.12.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 223/05.05.2019 файл    
59 Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас Диана Златева Костова   Вх. № АСД-21- 245/07.05.2019 файл    
60 Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Стоянова КършелиеваВх. № АСД-22-38/ 29.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-304/05.08.2019г. файл    
61 Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов" Станка Николова Петкова   Вх. № АСД-21- 254/08.05.2019 файл    
62 Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев" Нели Радева Маркова   Вх. № АСД-21- 277/09.05.2019 файл    
63 Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев" Катя Георгиевa Балтаджиева   Вх. № АСД-21- 249/08.05.2019 файл    
64 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски" Стефка Вълева Стефанова   Вх. № АСД-21- 239/08.05.2019 файл    
65 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Диана Желева Желева   Вх. № АСД-21- 187/30.04.2019 файл    
66 Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев" Христина Костова КозароваВх. № АСД-22-2/02.07.2018 г.  Вх. № АСД-21-229/07.05.2019 файл    
67 Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев" Светлана Стоянова Петкова   Вх. № АСД-21-289/10.05.2019 г. файл    
69 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Христова ПаскалеваВх. № АСД-22-11/ 04.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 191/30.04.2019 файл    
70 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Димитров Стоянов   Вх. № АСД-21-215/03.05.2019 файл    
71 Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Петкова Атанасова   Вх. № АСД-21-218/03.05.2019 файл    
72 Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски" Донка Димова Цинова   Вх. № АСД-21- 216/03.05.2019 файл    
73 Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" Димитрина Георгиева Димитрова   Вх. № АСД-21-273/09.05.2019 файл    
74 Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Николай Тодоров Стратиев   Вх. № АСД-21- 255/08.05.2019 файл    
75 Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски" Никола Иванов Георгиев   Вх. № АСД-21- 176/24.04.2019 файл    
76 Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Проданова Стоева   Вх. № АСД-21- 267/09.05.2019 файл    
77 Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Таня Петкова Делиатанасова   Вх. № АСД-21-288/10.05.2019 файл    
78 Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" Чубрина Славчева Стефанова   Вх. № АСД-21- 199/03.05.2019 файл    
79 Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски" Стоян Георгиев Стоянов   Вх. № АСД-21- 256/08.05.2019 файл    
80 Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов" Тодорка Желязкова Станелова   Вх. № АСД-21-214/03.05.2019 файл    
81 Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" инж. Славчо Стойчев Станелов   Вх. № АСД-21- 253/08.05.2019 файл    
82 Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков" Стилиян Иванов Вражев   Вх. № АСД-21- 224/05.05.2019 файл    
83 Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Иванова Янева   Вх. № АСД-21-175/24.04.2019 файл    
84 Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев" Кръстинка Иванова ЦветковаВх. № АСД-22-15/ 05.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21-290/10.05.2019 г. файл    
85 Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Николова Атанасова   Вх. № АСД-21- 282/10.05.2019 файл    
86 Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев" Петя Георгиева Стоянова   Вх. № АСД-21- 268/09.05.2019 файл    
87 Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Георгиева Андонова   Вх. № АСД-21- 181/25.04.2019 файл    
88 Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Атанасова Цонева-Радева   Вх. № АСД-21-174/24.04.2019 файл    
89 Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин" Веселин Иванов Петров   Вх. № АСД-21- 242/07.05.2019 файл    
90 Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Румяна Жекова Гайдарджиева   Вх. № АСД-21- 182/25.04.2019 файл    
91 Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий" Айдън Исуф Хасан   Вх. № АСД-21- 237/07.05.2019 файл    
92 Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов" Иван Василев Тенекеджиев   Вх. № АСД-21- 192/02.05.2019 файл    
93 Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Костадинов КарталовВх. № АСД-22-5/ 04.07.2018 г.  Вх. № АСД-21- 196/03.05.2019 файл    
94 Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев" Даниела Йорданова Стаматова   Вх. № АСД-21- 171/19.04.2019 файл    
96 Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Мариана Стоянова КазлароваВх. № АСД-22-1/ 02.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 179/25.04.2019 файл    
97 Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Георгиева Дечева   Вх. № АСД-21-159/15.04.2019 файл    
98 Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон" Динко Куцаров Костадинов   Вх. № АСД-21- 200/03.05.2019 файл    
99 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Фатме Селим Шабан   Вх. № АСД-21- 195/03.05.2019 файл    
99.1 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсюм Кемал Ереджеб - вр.изп.д.Вх. № АСД-22-37/ 05.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-300/ 19.07.2019  файл    
100 Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов" Осман Мустафов МехмедовВх. № АСД-22-4/ 04.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21-166/17.04.2019 файл    
101 Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Мустафа Читак   Вх. № АСД-21-183/25.04.2019 файл    
102 Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Диана Бинева Ковачева   Вх. № АСД-21- 210/03.05.2019 файл    
103 Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Пламен Георгиев ЕнчевВх. № АСД-22-10/ 04.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21- 162/16.04.2019 файл    
104 Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Атанаска Желязкова СтояноваВх. № АСД-22-14/ 05.07.2018 г.
 Вх. № АСД-21-231/07.05.2019 файл    
105 Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Симеонова Сербезова   Вх. № АСД-21- 232/07.05.2019 файл    
106 Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Муса Ереджеб   Вх. № АСД-21- 217/03.05.2019 файл    
107 Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов" Диана Георгиева Касабова - Симеонова
Вх. № АСД-22-28/ 30.08.2019 г.
Вх. № АСД -22-30/03.10.2019 файл    
108 Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу" Калбие Рагуб ХаджиибриямВх. № АСД-22-3/ 04.07.2018 г.  Вх. № АСД-21- 158/12.04.2019 файл    
109 Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков" Минка Радостинова Кърмаджиева   Вх. № АСД-21- 212/03.05.2019 файл    
110 Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов" Мехмед Ереджеб СмаилВх. № АСД-22-32/ 07.03.2019 г.
 Вх. № АСД-21- 208/03.05.2019 файл    
111 Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов" Анифе Мустафа Бейтулова   Вх. № АСД-21-258/08.05.2019 файл    
112 Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Ахмед Мустафа   Вх. № АСД-21- 227/07.05.2019 файл    
113 Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов" Гюлсюм Мехмед Халил   Вх. № АСД-21- 275/09.05.2019 файл    
114 Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Айтен Рефикова Вели   Вх. № АСД-21- 170/19.04.2019 файл    
114.1. Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Софка Димова Ангелова - вр.изп.д.Вх. № АСД-22-36/ 05.07.2019 г.
Вх. № АСД-21-302/25.07.2019  файл    
115 Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Рамаданова ХабилВх. № АСД-22-12/ 04.07.2018 г.
Вх. № АСД-21- 194/03.05.2019 файл    
116 Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин" Таня Николова Петрова   Вх. № АСД-21-248/08.05.2019 файл    
117 Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев" Марийка Иванова ДимитроваВх. № АСД-22-27/ 22.08.2019 г.
 Вх. № АСД-21- ..../.... Файл    
118 Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Божилова Костадинова   Вх. № АСД-21- 278/09.05.2019 файл    
119 Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий" Станка Пейчева Коева   Вх. № АСД-21- 281/09.05.2019 файл    
120 Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев" Стефана Иванова Черноглазова   Вх. № АСД-21-293/10.05.2019 г.  файл    
121 Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Желязкова Станчева   Вх. № АСД-21- 220/03.05.2019 файл    
122 Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Николова Щерионова   Вх. № АСД-21- 172/19.04.2019 файл    
123 Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Иванова Дякова   Вх. № АСД-21- 204/03.05.2019 файл    
124 Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Тодор Павлов ПавловВх. № АСД-22-7/ 04.07.2018 г.  Вх. № АСД-21- 280/09.05.2019 файл    
125 Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Петрова Господинова   Вх. № АСД-21- 276/09.05.2019 файл    
126 Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Станилова ЦаневаВх. № АСД-22-6/ 04.07.2018 г.  Вх. № АСД-21- 205/03.05.2019 файл    
127 Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Иванов Лапчев   Вх. № АСД-21- 246/08.05.2019 файл    
128 Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов Стоилов   Вх. № АСД-21- 203/03.05.2019 файл    
129 Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев" Елена Иванова Банчева   Вх. № АСД-21- 234/07.05.2019 файл    
130 Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Байрям Рашид   Вх. № АСД-21- 257/08.05.2019 файл    
131 Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски" Христина Филипова РаеваВх. № АСД-22-9/ 04.07.2018 г.  Вх. № АСД-21- 233/07.05.2019 файл    
132 Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий" Селями Осман Ислям   Вх. № АСД-21- 238/07.05.2019 файл    
133 Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев" Николай Петков Русев   Вх. № АСД-21- 225/07.05.2019 файл    
134 Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Албена Маркова Касабова   Вх. № АСД-21-173/23.04.2019 файл    
135 Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Иванова Фелонова   Вх. № АСД-21- 222/03.05.2019 файл   Вх. № АСД-21-27/ 14.10.2019 файл