Последна редакция: 20.04.2021 г. 09:15


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси на директори на училища, ЦСОП и РЦПППО, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал


\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","Style":""}, "ko": window.ko}));

 Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област Бургас

","rte_anchor_old_ids":""},"session_id":"1618914480_4541_1374602468","user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));Община, Населено място, Наименование на училището Директор Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
(за 2020 година)
1 Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев" Дора Костадинова Георгиева  
2 Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Силвия Връбчева Томова  
3 Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев" Зорка Стоянова Петкова  
4 Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев" Илияна Атанасова Петрова  
5 Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина" Тодорка Георгиева Русинова  
6 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев" Пенка Панайотова Кирязова  
7 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров" Ирина Лекова Вътева  
8 Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Генков Чакъров  
9 Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Веселинова Височкова  
10 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Аврамова Георгиева  
11 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I" Александър Атанасов Иванов  
12 Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас Пепа Димитрова Марчева  
13 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров" Гинка Стайкова Дикова  
14 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Делчева Петкова
 
15 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски" Юлия Тодорова Пенева  
16 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев Георгиев  
17 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов" Мара Янкова Георгиева  
18 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов" Марияна Георгиева Стефанова  
19 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови" Бочко Кирилов Бочев  
20 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин" Пепа Христова Запрянова  
21 Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Обединено училище "Васил Левски" Диана Бинева Ковачева  
22 Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово Калина Владимирова Белева  
23 Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев" Радостина Кирчева Ботушанска  
24 Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев" Румяна ПетковаПеткова  
25 Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски" Сребрин Кинев Сребрев  
26 Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев" Людмила Михайлова Йорданова  
27 Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов" Динка Йорданова Делибалтова  
28 Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Дикова Николова  
29 Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев" Ивайло Нанев Марков  
30 Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Панайот Николаев Цветков  
31 Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски" Живка Тодорова Гергова
 
32 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" Михаил Бориславов Ненов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
33 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов" Виктор Томов Григоров  
34 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков" Анна Иванова Пенева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
35 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Костадинов Илиев  
36 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Стоев  
37 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов" Милена Петкова Дренска
 
38 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов" Даринка Колева Иванова  
39 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен" Даниела Илиева Петрова  
40 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Снежана Великова Няголова  
41 Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Галина Вълчева Златанова  
42 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"" Радостина Георгиева Костадинова  
43 Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Михран Мутафян-Нейчева  
44 Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте" Надежда Неделчева Радева-Иванова  
45 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Димитрова Иванова  
46 Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" Красимир Петков Стоянов  
47 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" инж. Фотинка Николова Въргова  
48 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Петрова Жабова  
49 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника инж. Роза Арсова Желева  
50 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас инж. Даниела Емилова Симеонова  
51 Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия Павел Георгиев Чепов  
52 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Панайотова Ценкова  
53 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Коста Найденов Папазов  
54 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт инж. Ирина Костова Чавдарова-Пенкова  
55 Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия Радка Стоянова Костадинова  
56 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" Стойна Любенова Леонидова - Христова  
57 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Георгиева Янева  
58 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации Димитрина Атанасова Тодорова  
59 Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас Диана Златева Костова  
60 Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Стоянова Кършелиева  
61 Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов" Станка Николова Петкова  
62 Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев" Нели Радева Маркова  
63 Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев" Катя Георгиевa Балтаджиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
64 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски" Стефка Вълева Стефанова  
65 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Диана Желева Желева  
66 Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев" Христина Костова Козарова  
67 Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев" Светлана Стоянова Петкова  
69 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Христова Паскалева  
70 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Димитров Стоянов  
71 Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Петкова Атанасова  
72 Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски" Донка Димова Цинова  
73 Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" Димитрина Георгиева Димитрова  
74 Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Николай Тодоров Стратиев  
75 Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски" Никола Иванов Георгиев  
76 Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Проданова Стоева  
77 Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Таня Петкова Делиатанасова  
78 Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" Чубрина Славчева Стефанова  
79 Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски" Стоян Георгиев Стоянов  
80 Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов" Тодорка Желязкова Станелова  
81 Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" инж. Славчо Стойчев Станелов  
82 Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков" Стилиян Иванов Вражев  
83 Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Иванова Янева  
84 Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев" Кръстинка Иванова Цветкова  
85 Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Николова Атанасова  
86 Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев" Петя Георгиева Стоянова  
87 Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Георгиева Андонова  
88 Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Атанасова Цонева-Радева  
89 Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин" Веселин Иванов Петров  
90 Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Румяна Жекова Гайдарджиева  
91 Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий" Айдън Исуф Хасан  
92 Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов" Иван Василев Тенекеджиев  
93 Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Костадинов Карталов  
94 Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев" Даниела Йорданова Стаматова  
96 Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Мариана Стоянова Казларова  
97 Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Георгиева Дечева  
98 Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон" Динко Куцаров Костадинов  
99 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Фатме Селим Шабан  
99.1 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсюм Кемал Ереджеб - вр.изп.д.  
100 Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов" Осман Мустафов Мехмедов  
101 Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Мустафа Читак  
102 Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Диана Бинева Ковачева  
103 Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Пламен Георгиев Енчев  
104 Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Атанаска Желязкова Стоянова  
105 Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Симеонова Сербезова  
106 Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Муса Ереджеб  
107 Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов" Диана Георгиева Касабова - Симеонова
 
108 Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу" Калбие Рагуб Хаджиибриям  
109 Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков" Минка Радостинова Кърмаджиева  
110 Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов" Мехмед Ереджеб Смаил  
111 Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов" Анифе Мустафа Бейтулова  
112 Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Ахмед Мустафа  
113 Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов" Гюлсюм Мехмед Халил  
114 Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Айтен Рефикова Вели  
114.1. Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Софка Димова Ангелова - вр.изп.д.  
115 Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Рамаданова Хабил  
116 Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин" Таня Николова Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
117 Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев" Йоана Георгиева Кръстева
 
118 Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Божилова Костадинова  
119 Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий" Станка Пейчева Коева  
120 Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев" Стефана Иванова Черноглазова  
121 Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Желязкова Станчева  
122 Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Николова Щерионова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
123 Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Иванова Дякова  
124 Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Тодор Павлов Павлов  
125 Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Петрова Господинова  
126 Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Станилова Цанева  
127 Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Иванов Лапчев  
128 Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов Стоилов  
129 Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев" Елена Иванова Банчева  
130 Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Байрям Рашид  
131 Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски" Христина Филипова Раева  
132 Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий" Селями Осман Ислям  
133 Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев" Николай Петков Русев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
134 Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Албена Маркова Касабова  
135 Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Иванова Фелонова  
","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"session_id":"1618914480_4541_1374602468","user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));