Чрез тази форма можете да подавате сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.


ВНИМАНИЕ!!!
Полетата обозначени * са задължителни!
НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ АНОНИМНИ СИГНАЛИ.


 


 \n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Подаване на сигнал - бланка

 

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

","rte_media_old_daids":""}, "ko": window.ko}));