Организиране на ученическите олимпиади през 2018/ 2019 учебна година