Последна редакция: 05.04.2021 г. 09:40


Дата: 25.06.2020 г.


Съгласно заповед №РД-09-1264/02.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката, националните кръгове на олимпиадите за класираните ученици от област Бургас за учебната 2019/2020 година ще се проведат както следва:

 

Ученическа олимпиада

Класове

Дата за провеждане на национален кръг

Начален час

Училище домакин на национален кръг за учениците от област Бургас

Знам и мога

IV

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас

Български език и литература

VII, VIII - X, XI и ХII

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ "Васил Априлов" –  гр. Бургас

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

29.06.2020 г.

14.00 ч.

АЕГ "Гео Милев" - гр. Бургас

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

НЕГ "Гьоте" - гр. Бургас

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ПГРЕ "Г. С. Раковски" - гр. Бургас

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ПГРЕ "Г. С. Раковски" - гр. Бургас

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ПГРЕ "Г. С. Раковски" - гр. Бургас

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ПГЧЕ "Васил Левски" - гр. Бургас

Математика

VII

29.06.2020 г.

9.00 ч.

ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас

Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

29. и 30.06.2020 г.

9.00 ч.

НПМГ „Акад. Л. Чакалов” – гр. София

Информатика

VII -VIII, IX-X, XI – XII

28.06.2020 г.

14.00 ч.

Няма класирани ученици от област Бургас

Информационни технологии

V - VΙΙΙ, ΙХ - ХΙΙ

27.06.2020 г.

9.00 ч.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Математическа лингвистика

VIII – IХ, X - ХІ и ХІІ

28.06.2020 г.

14.00 ч.

ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас

Философия

VIII – ХII

27.06.2020 г.

8.00 ч.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Бургас

История и цивилизация

VІІ, Х и  ХІІ

28.06.2020 г.

14.00 ч.

Търговска гимназия – гр. Бургас

География и икономика

VІІ -  ХІІ

29.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ „Братя Миладинови” – Бургас

Гражданско образование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”Христо Смирненски” – гр. Карнобат

Физика

VII, VIII, IX, X – ХII

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”П. К. Яворов” – гр. Бургас

Астрономия

VII – VIII, IX – X, XI – ХII

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ”Св. Княз Борис I” – гр. Бургас

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X, XI - ХII

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”П. Р. Славейков” – гр. Бургас

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X, XI - ХII

30.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ”Антон Страшимиров” – гр. Бургас

 

 

 

Инж. Виолета Илиева

Началник на РУО - Бургас


Дата: 17.06.2020 г. - Провеждане на националния кръг на олимпидата по български език и литература


Уважаеми директори,
Националният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 28.06.2020 год. от 8.00 часа в ОУ "Васил Априлов"-Бургас.
Моля да уведомите учениците, класирани за участие в националния кръг, да се явят в училището в 7.30 часа. Разпределението по стаи ще бъде публикувано три дни преди провеждането на олимпиадата на сайта на ОУ "Васил Априлов"-Бургас - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://ouaprilov.org/.
Списък на учениците, класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по български език и литература - (Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецприложения файл).


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Дата: 25.06.2020 г.


Съгласно заповед №РД-09-1264/02.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката, националните кръгове на олимпиадите за класираните ученици от област Бургас за учебната 2019/2020 година ще се проведат както следва:

 

Ученическа олимпиада

Класове

Дата за провеждане на национален кръг

Начален час

Училище домакин на национален кръг за учениците от област Бургас

Знам и мога

IV

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ \"Любен Каравелов\" - гр. Бургас

Български език и литература

VII, VIII - X, XI и ХII

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ \"Васил Априлов\" –  гр. Бургас

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

29.06.2020 г.

14.00 ч.

АЕГ \"Гео Милев\" - гр. Бургас

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

НЕГ \"Гьоте\" - гр. Бургас

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ПГРЕ \"Г. С. Раковски\" - гр. Бургас

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ПГРЕ \"Г. С. Раковски\" - гр. Бургас

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ПГРЕ \"Г. С. Раковски\" - гр. Бургас

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ПГЧЕ \"Васил Левски\" - гр. Бургас

Математика

VII

29.06.2020 г.

9.00 ч.

ППМГ \"Акад. Никола Обрешков\" - гр. Бургас

Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

29. и 30.06.2020 г.

9.00 ч.

НПМГ „Акад. Л. Чакалов” – гр. София

Информатика

VII -VIII, IX-X, XI – XII

28.06.2020 г.

14.00 ч.

Няма класирани ученици от област Бургас

Информационни технологии

V - VΙΙΙ, ΙХ - ХΙΙ

27.06.2020 г.

9.00 ч.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Математическа лингвистика

VIII – IХ, X - ХІ и ХІІ

28.06.2020 г.

14.00 ч.

ППМГ \"Акад. Никола Обрешков\" - гр. Бургас

Философия

VIII – ХII

27.06.2020 г.

8.00 ч.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Бургас

История и цивилизация

VІІ, Х и  ХІІ

28.06.2020 г.

14.00 ч.

Търговска гимназия – гр. Бургас

География и икономика

VІІ -  ХІІ

29.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ „Братя Миладинови” – Бургас

Гражданско образование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”Христо Смирненски” – гр. Карнобат

Физика

VII, VIII, IX, X – ХII

28.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”П. К. Яворов” – гр. Бургас

Астрономия

VII – VIII, IX – X, XI – ХII

27.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ”Св. Княз Борис I” – гр. Бургас

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X, XI - ХII

27.06.2020 г.

8.00 ч.

ОУ”П. Р. Славейков” – гр. Бургас

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X, XI - ХII

30.06.2020 г.

14.00 ч.

ОУ”Антон Страшимиров” – гр. Бургас

 

 

 

Инж. Виолета Илиева

Началник на РУО - Бургас


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Дата: 17.06.2020 г. - Провеждане на националния кръг на олимпидата по български език и литература


Уважаеми директори,
Националният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 28.06.2020 год. от 8.00 часа в ОУ \"Васил Априлов\"-Бургас.
Моля да уведомите учениците, класирани за участие в националния кръг, да се явят в училището в 7.30 часа. Разпределението по стаи ще бъде публикувано три дни преди провеждането на олимпиадата на сайта на ОУ \"Васил Априлов\"-Бургас - https://ouaprilov.org/.
Списък на учениците, класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по български език и литература - (приложения файл).


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n ","rte_image_old_daids":""},"parent_id":"91375479","session_id":"1618916801_5344_239113198","obj_order":"3","node_id":"103179013","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"user_name":"rioburgas","obj_inst":"","obj_id":"11","placeholder":"e103179013", "ko": window.ko}));

Дата: 16.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И РЪКОВОДИТЕЛИ,

Резултатите на учениците, явили се на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии, проведена онлайн в платформата MS Teams на 14.04.2020 год., са публикувани на сайта на училището координатор - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ПГКПИ - Бургас. Линк: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.codingburgas.bg/2020/04/16/noit-results/


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","Style":"","rte_image_old_daids":"","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":""},"display_options":{"type":"panel","width":"240"}, "ko": window.ko}));

Дата: 15.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите на учениците, явили се на областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 22. 02. 2020 год., се публикувани на сайта на училището координатор - ОУ "Васил Априлов" -Бургас. - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://ouaprilov.org/?p=36282

След отмяна на извънредното положение ще бъде публикувана информация с график за желаещите да се запознаят с писмените си работи.

\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","Style":""},"parent_id":"91375479","session_id":"1618916801_5344_239113198","obj_order":"5","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"},"node_id":"100999737","obj_inst":"","user_name":"rioburgas","obj_id":"11","placeholder":"e100999737", "ko": window.ko}));

Дата: 13.04.2020 г.

Олимпиада по информационни технологии - график на защита на класираните проекти за областен кръг

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица

\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","rte_image_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"obj_inst":"","obj_id":"11","user_name":"rioburgas","placeholder":"e100926413","obj_order":"6","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"node_id":"100926413", "ko": window.ko}));

Дата: 27.03.2020 г.


Оповестяване на резултати от областните кръгове на олимпиади за възрастови групи/класове, за които се предвижда провеждане на национален кръг - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n


","Style":"","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":""},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11","obj_inst":"","placeholder":"e100422821","user_name":"rioburgas","node_id":"100422821","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"},"obj_order":"7", "ko": window.ko}));