\n ","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_image_old_daids":""},"obj_order":"2","obj_inst":"","session_id":"1618918439_5994_89370051","parent_id":"107471850","obj_id":"11","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e107677674", "ko": window.ko}));


Дата: 15.10.2020 г.  - Публикуване на списък на допуснатите ученици до областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсписък


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","Style":"","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e107471862","obj_id":"11","parent_id":"107471850","display_options":{"type":"panel","width":"240"}, "ko": window.ko}));
Дата: 28.04.2020 г.

Общинско онлайн състезание за ученици от VII до XII клас "Човекът е всичко" - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкНационално онлайн състезание по информатика "Д-р Младен Манев" - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Общинско онлайн състезание за ученици от VII до XII клас \"Човекът е всичко\" - линк


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Национално онлайн състезание по информатика \"Д-р Младен Манев\" - линк

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
","rte_anchor_old_ids":"","rte_image_old_daids":""},"mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","width":"100%","height":"50"},"node_id":"101464119","user_name":"rioburgas","placeholder":"e101464119","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11","parent_id":"91375475", "ko": window.ko}));

Дата: 11.03.2020 г.


Уважаеми родители,

във връзка с подаване на Заявление и Декларация за информираност и съгласие за участие на Вашето дете в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас Ви уведомяваме, че можете да се регистрирате за участие чрез онлайн формуляра на сайта на училището координатор  - ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас.

Онлайн формулярът ще бъде активен в периода от 12:00 часа на 12.03.2020 г. до 16.03.2020 г. (понеделник) включително.

До 23.03.2020 г. ще получите на e-mail входящия номер, с който е регистрирано Вашето дете за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. Своевременно ще бъдете информирани за настъпили нови обстоятелства.


\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n "},"mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","width":"100%","height":"50"},"node_id":"99784521","placeholder":"e99784521","user_name":"rioburgas","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"parent_id":"91375475","obj_id":"11", "ko": window.ko}));

Уважаеми родители,


В изпълнение на заповед №09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката се отменя подаване на заявление за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас до второ нареждане.

Ще бъдете информирани както на сайта на РУО-Бургас, така и на сайта на училището координатор - ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас


Дата: 02.03.2020 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас, 28.03.2020  г.

 

 

Във връзка със Заповед № РД-09-2784/29.10.2019 г. и Заповед № РД-09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаващи правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2019/2020 година и регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас Ви информирам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 28.03.2020 г. от 09:00 часа в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - гр. Бургас. Състезанието е анонимно и е с продължителност 4 часа и 30 минути.

Училище координатор и училище домакин на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2019/2020 година е  ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - гр. Бургас.

Това състезание е включено в регламента за държавен план - прием в V клас за учебната 2020/2021 година на ППМГ „Акад. Н. Обрешков” - Бургас. С резултатите от състезанието учениците могат да кандидатстват и в други профилирани гимназии в страната с профил „Математически” или „Природни науки”, които имат право да осъществяват прием в V клас.

За правилната организация на състезанието Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецзаявление за участие и Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецДекларация за информираност и съгласие се подават в срок от 10 до 12 март 2020 г. в училището домакин. Заявки извън посочения период няма да се приемат. При подаване на заявление за участие всеки ученик получава входящ номер, чрез който ще се информира за резултата от състезанието.


 


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n


","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"node_id":"99535248","mobile_view_options":{"height":"50","width":"100%","type":"mobile_inline"},"session_id":"1618918439_5994_89370051","obj_order":"5","obj_inst":"", "ko": window.ko}));