Регистър на закритата или преобразувана образователна институция и съхранение на документацията

 Последна редакция: 08.02.2019 г.Име на закритата или преобразувана образователна институциНаселено място на закритата или преобразувана образователна институцияОбщина№ на заповед на МОН за закритата или преобразувана образователна институция и съхранение на документациятаСъхранение на документацията
ОбщинаНаселено мястоИме на училищетоКод по Админ
Помощно училище "Д-р Петър Берон"гр.АйтосАйтосРД 14-364/ 24.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
ЛУИ "Иван Вазов"гр.Айтос /с. Тополица/АйтосРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
ТВУ "Н.Й.Вапцаров"гр.БългаровоАйтосРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
Начално училище "Васил Левски"-книга на подлежащите и главна класна книгас. Черна могилаАйтос Айтосс. МъгленОсновно училище "Христо Ботев"200107
Основно училище "Д-р Петър Берон"с.КарановоАйтосЗаповед № РД-14-159 от 12 юни 2007 г.Айтосс. ПирнеОсновно училище "Христо Ботев"200109
Начално училище "Св.св. Кирил и Методий"с.ЧукаркаАйтосЗаповед № РД-14-331 от 18 юли 2008 г.Айтосс. ПирнеОсновно училище "Христо Ботев"200109
Основно училище "Ц.Церковски"с. ЧерноградАйтосРД -14-330/18.07.2008 год.Айтосс. ТополицаОсновно училище "Светлина"200110
Начално училище "Св.св. Кирил и Методий"гр. АйтосАйтосЗаповед РД - 14-333/18.07.2008 г.Айтосгр. АйтосСредно училище "Христо Ботев"200112
Междуучилищен център за трудово и политехническо обучениегр. АйтосАйтосЗаповед № РД - 14-334/18.07.2008 г.Айтосгр. АйтосСредно училище "Христо Ботев"200112
Общински детски комплексгр. АйтосАйтосЗаповед № РД -14 - 501/29.08.2008 г.Айтосгр. АйтосСредно училище "Христо Ботев"200112
Основно училище "Отец Паисий"с. ПещерскоАйтос№ РД-14-329/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.)Айтосгр. АйтосСредно училище "Н. Й. Вапцаров"200113
Основно училище "Любен Каравелов"гр. АйтосАйтос№ РД-14-332/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.)Айтосгр. АйтосСредно училище "Н. Й. Вапцаров"200113
ССТ"Ив.Зл. Мичурин"с. БългаровоБургас Айтосгр. АйтосПрофесионална гимназия по селско стопанство "Златна нива"200114
Начално училище "Д-р Петър Берон"гр. Бургас, кв. РудникБургасРД 14-139/ 06.06.2017 г.Бургасгр. Бургас, кв. РудникОсновно училище "Св. Климент Охридски"200226

Основно училище "Св. Климент Охридски"
гр. Бургас, кв. РудникБургасРД 14-20/07.03.2018 г.
Бургасгр. Бургас, кв. РудникОбединено училище "Св. Климент Охридски"200226
Основно училище "Гео Милев", Основно училище "Димитър Благоев", Основно училище "Атанас Манчев". През годините Основно училище "Пейо Яворов" е имал тези имена.гр. БургасБургас Бургасгр. БургасОсновно училище "Пейо Яворов"200212
Народно Основно Училище "Васил Левски"с. БратовоБургасНяма заповед, има налични документи до 1972 г.Бургасгр. Бургас, кв. Долно ЕзеровоОсновно училище "Христо Ботев"200219
НУ "СВ. Климент Охридски" с. Брястовецс. БрястовецБургас№ РД14-75/03.06.2004г. и ДВ 52бр. 2004г.Бургасгр. БургасСредно училище Христо Ботев"200221
Основно училище "Христо Ботев"гр. Бургас, кв. Черно мореБургас№РД-14-43/23.06.2011  и ДВ 53 бр./12.07.2011г.Бургасгр. БургасСредно училище "Христо Ботев"200221
Начално училище "Св.Климент Охридски"с. БрястовецБургас№ РД - 14-75/03.06.2004 г.БургасБургас, кв. РудникОсновно училище "Св. Климент Охридски"200226
Дом за деца лишени от родителска грижа "А.Коджакафалията"гр. БургасБургасЗаповед №РД 01-896/20.08.2013 г. на министерство на труда и социалната политикаБургасгр. БургасСредно училище "Иван Вазов"200227
СОУ "Петко Росен"гр. БургасБургасзаповед на МОН № РД 14-39/08.07.1992 г. обнародвано в ДВ бр. 60/24.07.1992 гБургасгр. БургасСредно училище "Петко Росен"200233
СОУ "Георги Стойков Раковски"гр. БургасБургас№ РД- 14-39/08.07.1992Бургасгр. БургасГимназия за романски езици "Г.С.Раковски""200235
Профилирана гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев"гр. БургасБургасРД 14-410/ 05.10.2017 г.Бургасгр. БургасАнглийска езикова гимназия "Гео Милев"200236
Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте"гр. БургасБургасРД 14-168/ 21.06.2017 г.Бургасгр. БургасНемска езикова гимназия "Гьоте"200237
1. От 1960г.-1967г. - НЕГ "Вилхелм Пик".  2. От 1967г.-август 1981г. - Политехническа гимназия с преподаване на немски език "Вилхелм Пик".  3. От септември 1981г.-януари 1991г. - ЕСПУ "Вилхелм Пик".  4. От февруари 1991г.-2016г. - ГПНЕ "Гьоте".гр. БургасБургас Бургасгр. БургасНемска езикова гимназия "Гьоте"200237
СПТУ по корабостроене и машиностроенегр. БургасБургас№РД-09-332/07.04.2003-преобразуваноБургасгр. БургасПрофесионална техническа гимназия200250
Помощно училище "Отец Паисий"гр. БургасБургасРД 14-240/ 20.07.2017 г.Бургасгр. БургасЦентър за специална образователна подкрепа200253
Център за работа с деца, Ученическа спортна школа, Център за ученическо техническо и научно творчество се преобразуват в Общински детски комплекс.гр. БургасБургасРД-14-205/29.12.1994г.Бургасгр. БургасЦентър за подкрепа на личностното развитие200257
ОУ"Христо Ботев"с. ИзворБургасЗаповед № РД-14-156/05.11.2003г.Созополс.КрушевецОсновно училище "Пейо Яворов"201005
НУ "Христо Смирненски"с. Черни връхКаменоЗаповед №РД 14-336/18.07.2008Каменос. РусокастроОсновно училище "Иван Вазов"200304
ОУ "Йордан Йовков"с. ТръстиковоКаменоЗаповед №РД 14-02/13.01.2009Каменос. РусокастроОсновно училище "Иван Вазов"200304
ОУ"Отец Паисий"с.ВинарскоКаменоЗаповед №РД-14-91/20.07.2010 г. на министъра на МОНКаменос. ТрояновоОсновно училище "Христо Ботев"200306
ОУ  "Христо Смирненски"с. СвободаКамено№РД-14-335/18.07.2008г.Каменогр. КаменоСредно училище "Христо Ботев"200308
НУ "Св. Св. Кирил и Методий"с. ЗименКаменоВ училището се съхраняват ведомости за РЗ от 1993 г. до 1998 г. Училището продължава да съществува и след това.Карнобатгр. КарнобатОсновно училище "Петко Р. Славейков"200405
ДУДЮ "Христо Ботев"с. НевестиноКарнобатРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
СПИ "Георги Стойков Раковски"с. СигменКарнобатРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
Основно училище "Н.Й.Вапцаров"с.РаклицаКарнобатРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
Основно училище "Христо Ботев"с.МъдриноКарнобатРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
ОУ "Христо Ботев"с. СоколовоКарнобатРД 14-205/10.06.2008Карнобатс. СоколовоНачално училище "Христо Ботев"200410
НУ"Паисий"гр.КарнобатКарнобатРД-14-206/10.VІ. 2008 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Св.св. Кирил и Методий"200411
НУ " Св.св.Кирил и Методий"с.ЗименКарнобатРД -14-188 / 28.08.2002 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Св.св. Кирил и Методий"200411
НУ"А.Златаров"с.ХаджиитеКарнобатРД-14-187/28.08.2002 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Св.св. Кирил и Методий"200411
ОУ"Хр.Ботев" - преобразувано в НУ"Хр.Ботев"- само за прогимназиален етапс. СоколовоКарнобатРД-14-205/ 10.VІ.2008 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Св.св. Кирил и Методий"200411
НУ "Христо Ботев"с. СоколовоКарнобатРД14-46/ 22.06.2018 г.
Карнобатгр. КарнобатОсновно училище "Христо Смирненски"
200404
Междуучилищен център за трудово и политехническо  обучениегр.КарнобатКарнобатРД-14-208/10.VІ. 2008 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Св.св. Кирил и Методий"200411
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Крумово Градище; ПУ "Минко Неволин" град Карнобатс. Крумово Градище; град КарнобатКарнобатОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - РД-14-206 от 10.06.2008г.; ПУ "Минко Неволин" град Карнобат - РД -14-5 от 03.01.2014 г.Карнобатгр. КарнобатСредно училище "Христо Ботев"200412
Професионална гимназия по облеклогр. КарнобатКарнобат14-32/19.05.2009г.Карнобатгр. КарнобатПрофесионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост200413
НОУ "Антон Макаренко"с. ВизицаМалко Търново Малко Търновогр. Малко ТърновоСредно училище "Васил Левски"200503
НОУ "Килил и Методий"с. ЗаберновоМалко Търново Малко Търновогр. Малко ТърновоСредно училище "Васил Левски"200503
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"с. ГраматиковоМалко Търново№ РД-14-268/23.06.2008 г.Малко Търновогр. Малко ТърновоСредно училище "Васил Левски"200503
ОУ "Христо Смирненски"с. ЗвездецМалко Търново№ РД-14-269/23.06.2008 г.Малко Търновогр. Малко ТърновоСредно училище "Васил Левски"200503
Специално училище "Н. Й. Вапцаров"гр. ОбзорНесебърРД 14-364/20.07.2008 г.Айтосгр. АйтосОсновно училище "Атанас Манчев"200104
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"гр. ОбзорНесебърРД 14-91/ 26.05.2017 г.Несебъргр. ОбзорОбединено училище "Св.св. Кирил и Методий"200601
Санаториално ОУ "Доктор Петър Берон"К.К. Слънчев брягНесебър Несебъргр. НесебърОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"200606
Начално училище "Любен Каравелов"
гр. Китен
Приморско РД-14-104/27.09.2018 г.
Приморскогр. ПриморскоСредно училище "Никола Йонков Вапцаров"200803
ОУ "Васил Левски"с. Ясна полянаПриморско Приморскогр.ПриморскоСредно училище "Никола Йонков Вапцаров"200803
ОУ "Св.св.Кирил и Методий"с. ВеселиеПриморско Созополс. РосенОсновно училище "Христо Ботев"201007
НУ"Елин Пелин"и НУ"Христо Смирненски"с. Средна махала и с. КаменякРуен Руенс.Добра полянаОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"200908
ОУ " Христо Смирненски"с. СнежаРуенРД - 14 - 188 / 22.06.2007 год.Руенс. ДъскотнаОсновно училище "Климент Охридски"200910
НУ " П.Р.Славейков"с. ЯсеновоРуенРД - 14 - 194 /  22.06.2007 г.Руенс. ДъскотнаОсновно училище "Климент Охридски"200910
Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"
с. Просеник
Руен
РД 14-48/ 22.06.2018 г.
Руенс. Просеник
Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий"
200918
ОУ "Никола Йонков Вапцаров"с. ЗаимчевоРуен Руенс. РечицаОсновно училище "Антон Симеонович Макаренко"200920
ОУ "Петко Рачев Славейков" преобразувано в начално училищес. Ясеново - само Главните книги са в с. РечицаРуен Руенс. РечицаОсновно училище "Антон Симеонович Макаренко"200920
НУ "Антон Страшимиров"с. РудинаРуен Руенс.Сини ридОсновно училище "Реджеб Кюпчу"200923
ОУ" Добри Чинтулов"с. ПодгорецРуен Руенс. Сини ридОсновно училище "Реджеб Кюпчу"200923
ОУ"Васил Априлов"с. РожденРуен Руенс.Сини ридОсновно училище "Реджеб Кюпчу"200923
ОУ"Г.С.Раковски"с. МрежичкоРуенЗаповед№РД-14-189/22.06.2007г.Руенс.ТопчийскоОсновно училище "Реджеб Кюпчю"200928
ОУ"Йордан Йовков"с. ПрипекРуенЗаповед№РД-14-205/18.09.2002г.Руенс.ТопчийскоОсновно училище "Реджеб Кюпчю"200928
ОУ " П. К. Яворов"с. БилкаРуенЗаповед № РД-14-190 от 22.06.2007 г.Руенс. ТрънакОсновно училище "Димитър Полянов"200929
ОУ "Христо Ботев"с. КаравельовоРуенЗаповед № РД-14-192 от 22.06.2007 г.Руенс. ТрънакОсновно училище "Димитър Полянов"200929
НУ "Реджеб Кюпчю"с. СоколецРуенЗаповед № РД-14-193 от 22.06.2007 г.Руенс. ТрънакОсновно училище "Димитър Полянов"200929
Основно училище "Димитър Полянов"с. ТрънакРуенРД 14-150/ 09.06.2017 г.Руенс. ТрънакОбединено училище "Димитър Полянов"200929
Обединено училище "Димитър Полянов"с. ТрънакРуенРД 14-34/ 30.04.2018 г.
Руенс. ТрънакСредно училище "Димитър Полянов"200929
ОУ "Отец Паисий"с. ЛистецРуенРД-14-30/08.04.2005 г.Руенс. ЛюляковоСредно училище "Отец Паисий"200931
ОУ "Отец Паисий"с.ЛистецРуенРД...........от 2005 год.Руенс. ЛюляковоСредно училище "Отец Паисий"200931
НУ "Братя Миладинови"с.РупчаРуен№ РД 14-203/29.11.2006 год.Руенс. ЛюляковоСредно училище "Отец Паисий"200931
Начално училище "Отец Паисий"с. ПреображенциРуенЗаповед №РД-14-26/20.03.2000 г., Заповед №РД-58/17.04.2000 г. на Началника на ИО на МОН Бургас за приемане и съхранение на документациятаРуенс. РуенСредно училище "Елин Пелин"200932
Основно училище "Христо Ботев"
с. Росен
Созопол
Заповед РД 14-4/ 23.01.2019 г.
Созопол

с. Росен
Обединено училище "Христо Ботев"
201007
Основно училище "Васил Левски"с. ГабърСозопол Созополс. ЗидаровоОсновно училище "Христо Ботев"201003
ОУ"Кирил и Методии"с. Индже войводаСозопол Созополс. КрушевецОсновно училище "Пейо Яворов"201005
ОУ "Христо Смирненски"с.АтияСозополЗаповед №РД 14-36/22.04.2013г. на МОНСозополгр.ЧерноморецОсновно училище "Христо Ботев"201008
НУ "Св. Св. Кирил и Методий"с. РавадиновоСозополРД - 14-93/02.07.2009 г.Созополгр. СозополСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201009
Селскостопански техникум /1958-1968г/, Средно професионално техническо училище по селското стопанство / 1969-1972г/с. Момина църква (с. Желязково)Средец Айтосгр. АйтосПрофесионална гимназия по селско стопанство "Златна нива"200114
ОУ"Христо Смирненски"- Светлинас.Светлина-окр.Б-сСредец Средецс. ЗагорциОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"201102
ОУ" Христо Ботев"-с.Орлинци(с. Орханово-окр. Б-с) с. ОрлинциСредец Средецс. ЗагорциОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"201102
ОУ"Отец Паисий-с.Суходолс.СуходолСредец Средецс. ЗагорциОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"201102
НОУ-с.Малинас. Малина-околия КарнобатСредец Средецс. ЗагорциОсновно училище "Св. св. Кирил и Методий"201102
НОУ "Кирил и Методий"с. Долно ЯбълковоСредец1962 г.Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"201103
НОУ "Христо Ботев"с. Тагарево /Вълчаново/Средец1969 г.Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"201103
НОУ "Христо Ботев"с. Горно ЯбълковоСредец1970 г.Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"201103
НОУ "Христо Ботев"с. СливовоСредец1975 г.Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"201103
ОУ "Св.св.Кирил и Методий"с. Момина църкваСредецРД 14-23 / 21.04.1999 г.Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"201103
Помощно училище "Васил Левски"гр. СредецСредецЗап. № РД-14-539/25.11.2008 на МОНСредецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
ЕСПУ "Христо Ботев"гр. СредецСредецРешение № 12/01.09.1989 г. за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУСредецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
ОУ "Кирли и Методий"гр. СредецСредецРешение №12/01.09.1989г. на ОбНС Средец за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУСредецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
Народна смесена гимназия "Тодор Павлов"гр. СредецСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
Политехническа гимназия "Васил Коларов"гр. СредецСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
ОУ "Паисий Хилендарски"с. БогдановоСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
ОУ "Христо Ботев"с. БистрецСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
НУ "Кирил и Методий"с. Голямо БуковоСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
ОУ "Христо Ботев"с. ДюлевоСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
Общински детски комплексгр. СредецСредец Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"201104
Техникум по електроника и машиностроене "Алеко Константинов"гр. СредецСредецЗаповед № РД-14-187/08.09.2000г. на Министерство на образованието и науката  за преобрауване , място на съхранение на документацията   ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.СредецСредецгр. СредецПрофесионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров"201106
НУ"Д-р Петър Берон"с. ВълчинСунгурлареРД-14-204/ 06.10.2000 г.Сунгурларес. ЛозаревоОсновно училище "Христо Ботев"201207
ОУ"Св.Иван Рилски"с. СадовоСунгурларе№ РД -14-17 от 17 април 1998 год.Сунгурларес. МаноличОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"201208
ОУ   "Васил  Левски"с. ВезенковоСунгурларе№ РД-14-209 от 10.VI. 2008 год.  съхранение на документацията в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. МаноличСунгурларес. МаноличОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"201208
Основно училище "Паисий Хилендарски"с. ВедровоСунгурлареЗаповед № 1337 от 31.08.1972г.на СОНС,с.Подвис и отдел"Народна просвета"Сунгурларес. ПрилепОсновно училище "Васил Левски"201209
НУ"Св.Климент Охридски"с. БосилковоСунгурлареРД-14-11 от 04.04 .1995 г.Сунгурларес. ПрилепОсновно училище "Васил Левски"201209
НУ "Христо Ботев"с. ПодвисСунгурлареРД-14-49 от 24 . 04 . 2000 г.Сунгурларес. ПрилепОсновно училище "Васил Левски"201209
НУ"Кирил и Методий"с. Рупча ,общ.Сунгурларе -ИЗСЕЛЕНО 1974г.Сунгурларе Сунгурларес. ПрилепОсновно училище "Васил Левски"201209
Основно училище "Христо Ботев"с. ЗаветСунгурларе Сунгурларес. СъединениеОсновно училище "Отец Паисий"201211
НУ "Христо Ботев"с. ЧубраСунгурлареЗаповед № РД-14-210 от 10.06.2008 г.Сунгурларегр. СунгурлареСредно училище "Христо Ботев"201212
Основно училище "Отец Паисий"с. СлавянциСунгурлареЗаповед № РД-14-23 от 24.04.2009 г.Сунгурларегр. СунгурлареСредно училище "Христо Ботев"201212
НУ "Отец Паисий"с. ЧерницаСунгурлареЗаповед № РД-14-54 от 28.05.2004 г.Сунгурларегр. СунгурлареСредно училище "Христо Ботев"201212
"Св.Св. Кирил и Методий"с. ЛозенецЦарево№ РД-14-81 от 29 май 2000 г.Приморскогр. КитенНачално училище "Любен Каравелов"200802
Начално училище "Кирил и Методий"с.ВарвараЦарево Царевогр. АхтополОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"201304
Резовско първоначално училищес. РезовоЦарево Царевогр. АхтополОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"201304
ККККаланджанско първоначално училищееес. СинеморецЦарево Царевогр. АхтополОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"201304
Народно начално училище"Отец Паисий"с. ИзгревЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Народно основно училище "Георги Димитров"с. ИзгревЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Основно училище "Екзарх Антим І "с. БродиловоЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Начално училище "Христо Ботев"с. ФазановоЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Народно основно училище "Христо Ботев"с. БългариЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Начално училище "Христо Смирненски"с. ВеликаЦарево Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий"с. КостиЦаревоРД 14-3 /21.01.2004 г.Царевогр. ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305
Народно основно училище"Кирил и Методий"с. ЛозенецЦаревоРД 14-81 /29.05.2000 г.Царевогр.ЦаревоСредно училище "Н.Й.Вапцаров"201305