Начало и край
с изключение на лятната ваканция
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
03.02.2021 г.
междусрочна
един ден в зависимост от решението на съответното училище
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за  XII клас
Начало на втори учебен срок I - XII клас
 
04.02.2021 г.
Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т.2 и т.3 - I - VI клас
  Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецУчилища с различна дата на приключване на първи учебен срок за уч. 2020/2021 г. във връзка с писмо 9105-408/ 27.11.2020 г.
Неучебни дни
 
19.05.2021 г. Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г. втори ДЗИ
25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по Български език и литература в края на VII и на X клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на X клас
Край на втори учебен срок
 
14.05.2021 г. XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. I - III клас
30.06.2021 г. IV - IХ клас
30.06.2021 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г. Х - XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)Последна промяна: 19.01.2021 г. 15:50