Прием в V клас за учебната 2019/ 2020 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2019-2020 г.

Общ брой ученици за 2019-2020 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков"

3

78

 

 

 

ОБЩО

3

78

 
Заповед с утвърден осъществен държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година
Заповед прием V клас за учебната 2019/ 2020 година
Заповед № РД09-895/ 29.03.2019 г. на министъра на образованието и науката
Последна промяна: 25.04.2019 г.

12:15 ч.