Последни промени: 04.03.2021 г. 10:51


 

","Style":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":""},"parent_id":"88233652","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11","obj_order":"2","node_id":"88233664","session_id":"1621111656_9307_931808003","placeholder":"e88233664","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));

 

       В Регионално управление на образованието - Бургас има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.


       Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на e-mail: [email protected]


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №3


Лица за контакт:

Стелиана Сашева – началник на отдел АПФСИО в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 67

Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82


"}, "ko": window.ko}));

 

","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"placeholder":"e88233665","user_name":"rioburgas","session_id":"1621111656_9307_931808003","node_id":"88233665","obj_order":"4", "ko": window.ko}));\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n Предоставяне на достъп до обществена информация

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване - (word)


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно изполване - (word )

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Заповед №3МФ-1472/29.11.2011 г. на основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от от Закона за достъп по обществена информация


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

 Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година на Регионално управление на образованието – Бургас


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2019 година на Регионално управление на образованието - Бургас


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2020 година на Регионално управление на образованието - Бургас


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Бургас


","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e88233663","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"},"session_id":"1621111656_9307_931808003","node_id":"88233663","obj_order":"5", "ko": window.ko}));