Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец

","Style":"","RegistryID":"image","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":"25532421"},"parent_id":"88914147","placeholder":"e99841864","obj_inst":"","user_name":"rioburgas","session_id":"1618917436_5715_944276543","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11", "ko": window.ko}));


 

 

","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":"","Style":""},"obj_order":"2","parent_id":"88914147","node_id":"99841862","obj_id":"11","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"}, "ko": window.ko}));

","rte_anchor_old_ids":"","rte_image_old_daids":"25527759","rte_media_old_daids":"","Style":"","RegistryID":"image"},"obj_order":"3","parent_id":"88914147","node_id":"99828770", "ko": window.ko}));

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец

","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","obj_inst":"","session_id":"1618917436_5715_944276543","placeholder":"e99828746","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","width":"100%","height":"50"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11", "ko": window.ko}));
\"\"
процедура за кандидатстване за проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“
 
\"\"

проект \"Образование за утрешния ден\"

 
 \"\"
проект \"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование\"

 
 \"\"
проект \"Подкрепа за успех\"

 

 

\"\"
проект \"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти\"

 

 \"\"

 

","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","obj_inst":"","session_id":"1618917436_5715_944276543","placeholder":"e88914156","mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11", "ko": window.ko}));