ПРАВИЛА

за работа на експертната комисия, назначена съгласно чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация

","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"}, "ko": window.ko}));

 


\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"session_id":"1618911938_3767_1079103698","user_name":"rioburgas","parent_id":"88413722", "ko": window.ko}));

ЗАЯВЛЕНИЕ

за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

ЗАЯВЛЕНИЕ (Word)

за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

 


\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"placeholder":"e88413750","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"obj_inst":"","node_id":"88413750","obj_order":"9","obj_id":"11","parent_id":"88413722","user_name":"rioburgas","session_id":"1618911938_3767_1079103698", "ko": window.ko}));

ДЕКЛАРАЦИЯ

за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"placeholder":"e88413753","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_order":"11","obj_id":"11","node_id":"88413753", "ko": window.ko}));