Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
21 май 2019 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит
23 май 2019 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика
28 май 2019 г. - 31 май 2019 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
28 август 2019 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит29 август 2019 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Матури, тестове, резултати