Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
19 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит
21 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2021 г. - 31 май 2021 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
26 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 27 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 30 август 2021 г. - 02 септември 2021 г.

","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":"","Style":""},"obj_order":"1","user_name":"rioburgas","parent_id":"88413958","placeholder":"e88413966","obj_inst":"","obj_id":"11","session_id":"1618910778_3318_797363183","node_id":"88413966","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"}, "ko": window.ko}));


Сесия Дати за провеждане
За лица, придобили право да положат държавен изпит(ДИ) по теория/ ДИ - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ПКС) преди учебната 2020 - 2021 година
сесия януари
за първа, втора, трета и четвърта степен
21.01.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на степен на ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
04.06.2021 г.
сесия септември 09.09.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията за първа или втора ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
19.07.2021 г.
сесия септември
09.09.2021 г.

Сесия Дати за провеждане
За лица, придобили право да положат държавен изпит(ДИ) по теория/ ДИ - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ПКС) преди учебната 2020 - 2021 година
сесия януари
за първа, втора, трета и четвърта степен
21.01.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на степен на ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
04.06.2021 г.
сесия септември 09.09.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията за първа или втора ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
19.07.2021 г.
сесия септември
09.09.2021 г.

","rte_image_old_daids":""},"user_name":"rioburgas","obj_id":"11","placeholder":"e106256177","obj_inst":"","parent_id":"88413958","node_id":"106256177","session_id":"1618910778_3318_797363183","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"}, "ko": window.ko}));


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ","rte_image_old_daids":""},"obj_order":"3","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","width":"100%","height":"50"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"session_id":"1618910778_3318_797363183","node_id":"88414067", "ko": window.ko}));

Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г.

за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","rte_image_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_media_old_daids":""},"obj_order":"5","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"display_options":{"width":"240","type":"panel"},"session_id":"1618910778_3318_797363183","node_id":"106255888", "ko": window.ko}));