Последна редакция: 28.10.2020 г. 11:59


\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n ","rte_anchor_old_ids":""}, "ko": window.ko}));

Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година
Годишно тематично разпределение

\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 г.

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 г.

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n ","rte_media_old_daids":"","rte_image_old_daids":"","Style":""},"display_options":{"width":"240","type":"panel"}, "ko": window.ko}));