ОБЩИНА  АЙТОС

ДИНЬО ДИНЕВ – началник отдел „Образование”

0558/2 21 72; 2 26 60; 2 86 37

Кмет - 0558/2 26 65

Зам. - кмет - 0558/2 26 70


 

  Код по НЕИСПУО Община Населено място Адрес Детска градина
Директор Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка  (1) Телефон за връзка (2) E-mail сайт
1 200151 Айтос гр. Айтос ул. "Кирил и Методий" № 1 Детска градина "Пролет" Емилия  Митева 0879604446 055822602 0887297918 0879604457 [email protected]  
2 200152 Айтос гр. Айтос ул. "Бяло море" № 1 Детска градина "Калина Малина" Мариана Драганова 879604454 0558823427 0889602711 0879604453 [email protected]  
3 200153 Айтос гр. Айтос ул. "Ген. Гурко" № 1 Детска градина "Здравец" Мима Лавчиева 0879604430 0558 2 2603 0888670304   [email protected] zdgzdravetz.freehosting.bg
4 200154 Айтос гр. Айтос ул. "Александър Стамболийски" № 36 Детска градина "Радост" Славка Рачева 0897500752   055823036   [email protected]  
5 200155 Айтос гр. Айтос ул."Хаджи Димитър" № 13 Детска градина "Славейче" Росица Димитрова 0889276437 055825642 0893515831 055825641 [email protected] www.cdg4slaveycheaytos.webnode.com
6 200156 Айтос с.Тополица
  Детска  градина  "Детелина" Дешка    Стоилова 0879604452 055322230     [email protected]