ОБЩИНА  КАМЕНО

С. ЖЕЛЕВА – началник отдел „Образование”

05515/ 21 03; 0897 049694

Кмет - 05515/ 3013

Секретар – 05515/ 3009


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200301 Камено с. Кръстина Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Кършелиева
с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас 897099829 897099829 897099829 897099829 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://nubrmiladinovi.com
2 200304 Камено с. Русокастро Основно училище "Иван Вазов" Станка Петкова ул. "Иван Вазов" № 5 0876630002
  897099832
  [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ou-rusokastro.com/
3 200306 Камено с. Трояново Основно училище"Христо Ботев"
Нели Маркова
с.Трояново ул.Кирил и Методий 0896569567
      [email protected]  
4 200308 Камено гр. Камено Средно училище "Христо Ботев" Катя Балтаджиева гр. Камено, ул. "Христо Ботев" №46 882600760 55153087 55152175   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецsou-kameno.com