ОБЩИНА  КАРНОБАТ

ТЕРЗИИВАНОВ – началник отдел „Образование”

0559/ 2 27 76 ; 0559/ 2 91 15

БАЛДЖИЕВА - 0559/ 2 91 61

Зам. - кмет - 0559/ 2 91 11 

 

  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200404 Карнобат гр.Карнобат Основно училище "Христо Смирненски" Слава Ганчева гр. Карнобат ул. "Христо Смирненски" №10 0878795206 55922977 55922960 55922975 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецsmirnenski-karnobat.eu
2 200405 Карнобат гр.Карнобат Основно училище "Петко Рачев Славейков" Диана Желева гр. Карнобат, ул. Витоша № 68 0884253560 55922957 884237873 884216563 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://p-r-slaveikov.webnode.com/
3 200406 Карнобат с. Екзарх Антимово Основно училище "Христо Ботев" Христина Козарова ул."Първи май" 48 0879590155 55242225 55242225 879590155 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.daskalo.com
4 200408 Карнобат с. Кликач Основно училище"Христо Ботев" Светлана Петкова ул."Байчо Пенев"№27 0894086196 55262214 894086196 55262214 [email protected]  
5 200411 Карнобат гр.Карнобат Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Паскалева ул."Д.Благоев" № 44 0892410786 55922979 55926168   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецkirilimetodikt.com
6 200412 Карнобат гр.Карнобат Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Стоянов град Карнобат ул. Христо Ботев №9 0879009610 55922963 879827171 879827170 [email protected] ; [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.hristobotev.info
7 200413 Карнобат гр.Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Атанасова гр.Карнобат,бул."Москва"10 0885602213 55922986 55922986 879838187 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.pgsslp-karnobat.com