ОБЩИНА  МАЛКО ТЪРНОВО

Началник отдел "Образование"

05952/ 30 21

Кмет -  05952/ 30 70

Адм. секретар 05952/ 30 23


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200503 Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" Донка Цинова ул. "Янко Маслинков" №3 879257455 59523508 59523509   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецsuvasillevski.net