Допълнителна информация може да получите от образователната институция, подала свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самата образователна институция,а не в РУО – Бургас.

Настоящата страница има само информативен характер.
Свободна позиция за длъжност "Регионален координатор образователна интеграция за Югоизточна България" - Център "Амалипе"