Допълнителна информация може да получите от образователната институция, подала свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самата образователна институция,а не в РУО – Бургас.

Настоящата страница има само информативен характер.


Свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Христо Ботев“ в гр. Братислава

Срок за подаване на документи: 12 февруари 2020 г.