\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Национална програма \"Мотивирани учители


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Департамент за квалификация и ПКС - Бургаски свободен университет

 \n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


ДИКПО - Варна


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

ДИПКУ - Стара Загора


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

ДИУУ София


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
Департамент КПРПС към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Великотърновски университет \"Св. Св. Кирил и Методий\"
\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Технически университет - гр. Варна


"},"mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"placeholder":"e88914709","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_inst":"","node_id":"88914709","obj_order":"3","obj_id":"11", "ko": window.ko}));

 

\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n "},"placeholder":"e88914907","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"node_id":"88914907","obj_order":"4","obj_id":"11", "ko": window.ko}));Последна промяна: 18.03.2021 година  14:53
Последна промяна: 18.03.2021 година  14:53


","rte_image_old_daids":"","Style":""},"placeholder":"e88914710", "ko": window.ko}));