Дата на публикуване
ОтносноПрикачен файлЗабележка
21.09.2021 г.

Покана за участие в квалификационен курс на тема „Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас”

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецзаявка
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецдекларация

"Интерактивно училище за педагози" и ДЕПОКПС – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” организират квалификационен курс на тема „Обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас”. Курсът е с продължителност 16 учебни часа, от които 8 учебни часа онлайн - синхронно обучение от разстояние в електронна среда на 09.10.2021 г. /събота/ от 09.00 ч. и 8 часа дистанционно обучение /асинхронно, чрез предоставяне на учебни материали/. Цена 60 лв., с издаване на удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

В случай, че желаете да се включите в групата, молим да ни изпратите попълнена прикачената заявка, както и сканирано или фото-копие на попълнената от Вас декларация за съгласие за обработка на личните Ви данни.(Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoffice@interactive-training-center.com)
21.09.2021 г.
Подбор за участие на учители в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецприложения 

 
Последна промяна: 21.09.2021 година  16:11