ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

СТРАВОЛЕМОВ - Началник отдел „Образование”

0596/ 2 63 12;


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200701 Поморие с. Габерово Начално училище "Константин Величков" Пламен Пеев ул. Съединение №8 988351132 59694351     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ou-gaberovo.idwebbg.com/
2 200702 Поморие Каблешково Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Янева ул. "Климент Охридски" №1 884725768 59682038 59682027 59682719 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-kableshkovo.com
3 200703 Поморие Поморие Основно училище " Христо Ботев" Петка Златинова ул."Княз Борис І " № 171 885173485 0596/3-23-76 0596/3-20-22   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoubotev-pm.org
4 200704 Поморие Ахелой Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Атанасова гр.Ахелой ул.Дуков №8 887372886 59685124 879609376 896704154 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецouhrbotev.org
5 200705 Поморие с. Бата Основно училище "Христо Ботев" Петя Стоянова с. Бата, общ. Поморие, ул. "Иван Вазов" № 18 889461717 59672121 59672121   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.daskalo.com/oubata
6 200706 Поморие с.Горица Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Андонова ул.Кирил и Методий №60 885003226 05969/23-63 05969/23-63   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-goritsa.idwebbg.com
7 200707 Поморие с.Гълъбец Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Цонева-Радева ул.Пирин 32 889399066 59692029 884132969 59692029 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.ourakovski.org/
8 200708 Поморие с. Дъбник Основно училище "Елин Пелин" Павлин Генов с. Дъбник, ул."Стара планина" №2 888689143 59694350     [email protected]  
9 200709 Поморие с.Порой Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Костадинка Стефанова с. Порой, ул.Кирил и Методий №19 898408012 05969/2154     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецsvsvkirilimetodiy.com
10 200710 Поморие с.Страцин Основно училище "Отец Паисий" Айдън Хасан УЛ."СРЕДНА ГОРА"10 882420078 05967/23-68 05967/23-68   [email protected] www/ou-opaisii-stracin.eu
11 200711 Поморие гр. Поморие Средно училище "Иван Вазов" Гергана Гошева ул. "Солна" № 19 887383302
59623117 59623116   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://souivanvazov-pomorie.com/
12 200712 Поморие Поморие Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Карталов
ул. "Раковски"  1
0878510386
59622525 59622105   [email protected]    [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.pgt-pomorie.com