Последна промяна: 12.10.2020 г.

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.


 


Във връзка със стартиране на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е създадена електронна поща , чрез която детски градини, училища и всички заинтересовани страни могат да изпращат запитванията си, възникнали в процеса на изпълнение по проекта.

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОтговори на въпроси по проект АПСПОВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец  
 Нови утвърдени Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецуказания по проект ''Активно приобщаване в системата на предучилищното образование''


Важно!
Електронна форма за въвеждане на информация по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк 1
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк 2


 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.


  • Презентация

 


Във връзка със стартиране на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е създадена електронна поща , чрез която детски градини, училища и всички заинтересовани страни могат да изпращат запитванията си, възникнали в процеса на изпълнение по проекта.

 

Отговори на въпроси по проект АПСПО  
 Нови утвърдени указания по проект ''Активно приобщаване в системата на предучилищното образование''

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Важно!
Електронна форма за въвеждане на информация по проект \"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование\"писмо
линк 1
линк 2


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n "},"obj_order":"1","session_id":"1618917185_5547_1208491315","user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));

Дата: 09.10.2020 г. - Проведена работна среща на 07. - 08.10.2020 г. с директорите на образователни институции и лицата, ангажирани по проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Срещата даде възможност да се обсъдят действията на участниците по отстраняване на пропуските за отчитането на дейностите по проекта в Електронната система за организация и управление на проекта (ЕСУОП), за всички образователните институции, които са участвали през учебната 2019/2020 г.  Оказана бе методическа подкрепа чрез онагледяване на най-често допусканите грешки при изготвяне на документацията и отчитането й в ЕСУОП за различните дейности. Уточнени бяха дейностите по проекта за настоящата 2020/2021 година. Участниците бяха обучени за работа в ЕСУОП, като им бяха показани стъпките за администриране на данните в електронната платформа.