ОБЩИНА  РУЕН

НЕВЗАТ ИСМАИЛ  - Началник отдел „Образование”

тел. 05944/ 62 12, 64 15, 62 52

ЗАМ. - КМЕТ 05944/ 63 21; 0887888778



  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 200904 Руен Ябълчево Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Дечева 8542  с.Ябълчево,общ.Руен,обл.Бургаска 884101021   884101021   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец nuyabalchevo.com
2 200907 Руен с. Вресово Основно училище "Д-р Петър Берон" Динко Костадинов с. Вресово,  общ. Руен,  обл. Бургас 887823357   0876508110   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецpetarberon.eu
3 200908 Руен с. Добра поляна Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсум Ереджеб с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас, ул. Рила № 30 884525762 884679566 884525762   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoudobrapoliana.com
4 200909 Руен Добромир Основно училище " Алеко Константинов" Осман Мехмедов с. Добромир, ул. " Пирин" №11, общ. Руен, обл. Бургас 884846359 884673255 884846359   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-alekokonstantinov.iweb.bg
5 200910 Руен Дъскотна Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Читак ул. "Искър" №3 884881440 59400324 884880562 884881540 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoudaskotna.com
6 200912 Руен Зайчар Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Лебибе Чандър с. Зайчар 876168817   0876168817   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://nvaptcarov-zaychar.eu/user/login.php
7 200915 Руен с.Планиница Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Пламен Енчев с.Планиница,общ.Руен, обл.Бургас, ул.Стара планина № 31 884805260   884805260   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-vapcarov.webnode.com
8 200918 Руен с. Просеник Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий"
Атанаска Стоянова
ул."Стара планина" №34 885167667   885167667   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoukim-prosenik.cm
9 200919 Руен с.Разбойна Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Сербезова с.Разбойна 893552257   893552257   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ourazboina.com/
10 200920 Руен с. Речица Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Ереджеб с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас 884151458   884151458   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.oumakarenko9.webnode.com
11 200922 Руен с. Ръжица Основно училище "Иван Вазов" Диана Касабова - Симеонова ул. "Пирин" № 1 884716122 59408331 0884717816 - ЗАС 0888889625 счетоводител [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-vazov.net
12 200923 Руен с. Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" Калбие Хаджиибрахим
с. Сини рид 0884843379 няма 884873336 884843379 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ousinirid.com
13 200924 Руен с. Скалак Основно училище "Йордан Йовков" Минка Кърмаджиева с. Скалак, ул. Първи май №2 876976604 59412239 897412239   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ouskalak.idwebbg.com
14 200926 Руен с. Снягово Основно училище "Димчо Дебелянов"
Мехмед Смаил
ОУ "Димчо Дебелянов" 899745457   899745457   o[email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-snyagovo.eu
15 200927 Руен с.Струя Основно училище "Иван Вазов" Анифе Бейтулова с.Струя 889097456     889863006 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ou-struya.com
16 200928 Руен с.Топчийско Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Мустафа с.Топчийско 884046649 05944/4088 05944/4088 884962208 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://redjep-kupchu.com
17 200929 Руен с.Трънак Средно училище "Димитър Полянов" Гюлсюм Халил ул"Хан Аспарух" №2 884873353 05946/21-67 05946/21-67   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.su-tranak.idwebbg.com
18 200930 Руен с.Череша Основно училище "Христо Ботев" Айтен Вели ул."Васил Левски"№5 884890573   884890573 884063723 [email protected] oucherеsha.eu
19 200931 Руен Люляково Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Хабил ул. "Васил Левски" № 40 0884444305   0884444305 - директор 0884837964 - зам. директор [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецdaskalo.com/paisij
20 200932 Руен с.Руен Средно училище "Елин Пелин" Таня Петрова
с.Руен, ул. "Първи май" №12 887802068   879631648   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://souruen.com