ОБЩИНА  РУЕН

НЕВЗАТ ИСМАИЛ  - Началник отдел „Образование”

тел. 05944/ 62 12, 64 15, 62 52

ЗАМ. - КМЕТ 05944/ 63 21; 0887888778

  Код по НЕИСПУО Община Населено място Адрес Детска градина Директор Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка  (1) Телефон за връзка (2) E-mail сайт
1 200122 Руен с. Топчийско ул. "Средна гора" № 43 Детска градина с. Топчийско Хаджер Адем 0878319895       [email protected]  
2 200950 Руен с. Вресово   Детска градина с. Вресово Фердане  Хюсеинова 0879049612       [email protected]  
3 200951 Руен с. Зайчар   Детска градина "Горска фея " Атанаска Мушакова 0895441392       [email protected]  
4 200952 Руен с. Люляково ул. "Васил Левски" № 59 Детска градина Емне Мехмедали 0878438613       [email protected]  
5 200953 Руен с. Просеник ул. "Захари Стоянов" № 3   Детска градина "Снежанка" Чанка Андреева 0885996601   0885996601 0885996601 [email protected]  
6 200954 Руен с. Руен ул. "Стоян Пенев" № 14 Детска градина
Фатме  Смаил 0878956418   0885743828   [email protected]  
7 200955 Руен с. Ръжица   Детска градина
Лилия  Брезелиева-Кядил 896719722   0896719722   [email protected]  
8 200956 Руен с. Череша ул. "Скалак" №1 Детска градина Зюмбюл Неджипова 0878843354   0878843354   [email protected]  
9 200957 Руен с. Ябълчево   Детска градина Стефка Радева 0887440350       [email protected]  
10 200958 Руен с. Планиница ул. "Стара планина" № 31 Детска градина Хатче Мехмед 0878587149       [email protected]  
11 200959 Руен с. Трънак ул."Васил Петлешков" № 2 Детска градина Елфида Мехмедемин 0878392322   0883356427   [email protected]  
12 200960 Руен с. Снягово   Детска градина Йорданка  Христова 0877691230   0877691230 0877691230 [email protected]  
13 200961 Руен с. Добра поляна   Детска градина
Юзлем Хюсеин
0878567341   0896278161 0884965193 [email protected]  
14 200962 Руен с. Преображенци   Детска градина
Хава Хилми 899303844       [email protected]