\"\"


  Харта на клиента

  Вътрешни правила за организация на административното обслужване

  Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване - online


","rte_media_old_daids":""}, "ko": window.ko}));

 

Последна промяна: 28.04.2020 г. 13:39
"}, "ko": window.ko}));

С писмо с входящ № 0103-130/25.03.2020 г. г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика уведомява министрството на образванието за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (Системата) за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие на физическите и юридическите лица в администрацията.

Комуникацията чрез Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://edelivery.egov.bg/.

С оглед приетото на 13 март 2020 г. Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещаване на администрациите, Ви уведомяваме за възможностите за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и Ви препоръчаме да се регистрират в нея.ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието - Бургас предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Център за административно обслужване на РУО-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“, №150, партер, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги, консултират потребителите и се получават документите от извършените административни услуги.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА РУО-БУРГАС ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:

 

при: Банка ДСК – Бургас

IBAN: BG68STSA93003122608801

BIC: STSABGSFПризнаване на документи, издадени от училища на чужди държавиПризнаване на квалификационни кредитиДостъп до обществена информация Издаване на удостоверения  - УП-2 и УП-3Предоставяне на административни услуги от училища и детски градиниПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието - Бургас предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Център за административно обслужване на РУО-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“, №150, партер, стая № 3, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги, консултират потребителите и се получават документите от извършените административни услуги.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА РУО-БУРГАС ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:

 

при: Банка ДСК – Бургас

IBAN: BG68STSA93003122608801

BIC: STSABGSFПризнаване на документи, издадени от училища на чужди държави


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Признаване на квалификационни кредити


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Достъп до обществена информация 


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Издаване на удостоверения  - УП-2 и УП-3


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Предоставяне на административни услуги от училища и детски градини","Style":"","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_image_old_daids":""},"obj_order":"4","obj_inst":"","session_id":"1618911482_3329_1404451746","parent_id":"88233171","obj_id":"11","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e88233179", "ko": window.ko}));

","Style":"","RegistryID":"call_to_action","rte_image_old_daids":""},"obj_inst":"","obj_order":"5","session_id":"1618911482_3329_1404451746","obj_id":"11","parent_id":"88233171","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e101462223", "ko": window.ko}));