ОБЩИНА  СОЗОПОЛ

МАРИЕЛА ЗИНГИНОВА  - Началник отдел „Образование”

0550/ 2 28 53; 2 23 93

0895607636


 

  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 201003 Созопол Зидарово Основно училище "Христо Ботев" Йоана Кръстева село Зидарово 886439364 55192331 55192331   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://www.hristo-botev-zidarovo.eu/
2 201005 Созопол с. Крушевец Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Костадинова   876968390 05913/2519     [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-krushevec.idwebbg.com
3 201006 Созопол с. Равна гора Основно училище "Отец Паисий" Станка Коева общ. Созопол, с. Равна гора 887594851 05916/2454 05916/2454   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецouotezpaisii.idwebbg.com
4 201007 Созопол Росен Обединено училище "Христо Ботев" инж. Антония Лазова ул. "Яна Лъскова" № 45   59162374 59162374   [email protected] Facebook:Oсновно училище "Христо Ботев" село Росен
5 201008 Созопол гр.Черноморец Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Станчева гр.Черноморец, общ.Созопол, ул. "Дружба" №4а 894611465 55042235 55042235   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ou-chernomorec.com
6 201009 Созопол Созопол Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Щерионова ул. "Каваците" 9а 884379641 0550/22535 0550/22605 0550/24676 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.su-sozopol.com