ОБЩИНА  СРЕДЕЦ

СЕРГЕЙ СТОИЛОВ - Началник отдел „Образование”

тел. 05551/ 77 19; 69 92, 21 84, 46 60, 27 54, 0886088038

СЕКР. 05551/ 76 92


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 201101 Средец с.Дебелт Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Дякова ул."Цв.Радойнов"111, с.Дебелт, общ.Средец 0885698304   0876876471-Директор 0876876275- ЗАС [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://oudebelt.org/
2 201102 Средец Загорци Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Тодор Павлов с. Загорци 0885698303 55532324 885698303 55532324 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-zagorci.com
3 201103 Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Господинова с. Факия, общ. Средец, обл. Бургас 0877149702   885698305   [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-fakia.com
4 201104 Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Цанева
ул. "Васил Коларов" № 168 0892237380 05551/3160 05551/3602 - ЗДУД 05551/3665 - канцелария [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.sousredec.org
5 201106 Средец Средец Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Лапчев гр.Средец; ул."Раковски"№10 0879149049 05551/7743 05551/7747 05551/7741 [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецpgmssesredec.blogspot.com