ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ

АНТОАНЕТА АЛЕКСИЕВА - Началник отдел „Образование”

05571/ 51 11


  Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор  Адрес на училището Мобилен телефон за връзка с директора Стационарен телефон за връзка с директора Телефон за връзка с училището Телефон за връзка с училището е-mail  сайт 
1 201206 Сунгурларе с.Грозден Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов с.Грозден, общ.Сунгурларе 879219444   879219447   [email protected]  
2 201207 Сунгурларе Лозарево Основно училище "Христо Ботев" Елена Банчева ул."Христо Ботев" №1 879219419 55762264 879219419   [email protected] lozarevo-eu.com
3 201208 Сунгурларе с.Манолич Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Рашид ул."Кирил и Методий" № 1 892237592 55702225 892237592 886292949 [email protected] Facebook: ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
4 201209 Сунгурларе с. Прилеп Основно училище"Васил Левски" Христина Раева ул.Димитър Полянов "№1 892237591   892237591   [email protected]  
5 201211 Сунгурларе Съединение Основно училище "Отец Паисий" Селями Ислям с.Съединение, общ.Сунгурларе, обл.Бургас 879219443 05574/22-24 05574/22-24   [email protected]  
6 201212 Сунгурларе гр.Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" Николай Русев гр.Сунгурларе, ул.Георги Димитров" №21 888867989 05571/5062 05571/5070 - заместник-директори 05571/5233 - заместник-директор - начален етап [email protected] Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.sousungurlare.com