\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)


\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ


","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"placeholder":"e89575685", "ko": window.ko}));

 

 
","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"session_id":"1621109825_8625_903711075","user_name":"rioburgas","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","width":"100%","height":"50"},"node_id":"89575686","obj_id":"11","parent_id":"89575676","obj_order":"2", "ko": window.ko}));

Лица за контакти:1. Димка Георгиева - гл. счетоводител - тел: 056/ 87 49 622. Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

3. Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО - Бургас, тел. 056/ 87 49 82


Лица за контакти:1. Димка Георгиева - гл. счетоводител - тел: 056/ 87 49 622. Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

3. Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО - Бургас, тел. 056/ 87 49 82


","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"placeholder":"e89575687","user_name":"rioburgas","session_id":"1621109825_8625_903711075","obj_id":"11","mobile_view_options":{"height":"50","type":"mobile_inline","width":"100%"},"node_id":"89575687","parent_id":"89575676","obj_order":"3", "ko": window.ko}));

 

 
","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"}, "ko": window.ko}));