Лица за контакти:1. Димка Георгиева - гл. счетоводител - тел: 056/ 87 49 622. Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

3. Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО - Бургас, тел. 056/ 87 49 82